• Nghề dệt lanh trên cao nguyên đá Hà Giang

  Đối với người Mông trên Cao nguyên đá Hà Giang, vải lanh là một biểu tượng văn hóa, giúp gắn kết con cháu với tổ tiên. Con gái Mông khi đến tuổi trưởng thành đều phải biết trồng lanh và dệt lanh.

  00:00 | 02-07-2023 | 54 dân tộc Việt Nam

 • Bảo tồn nét đẹp nghề dệt lanh của người Mông

  Trồng lanh, dệt vải là nghề truyền thống gắn bó mật thiết với đồng bào Mông ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) nói riêng và đồng bào Mông ở nhiều nơi nói chung. Hợp tác xã lanh Lùng Tám được thành lập và đi vào hoạt động, góp phần bảo tồn, phát triển nghề truyền thống của đồng bào Mông, mang lại nguồn thu nhập cho chị em, chắp cánh cho sản phẩm vươn xa.

  09:06 | 13-06-2023 | 54 dân tộc Việt Nam

 • Người có công khôi phục nghề dệt lanh truyền thống

  Bà Vàng Thị Mai, dân tộc Mông, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ (Hà Giang) là một trong những người có công khôi phục nghề dệt lanh truyền thống ở địa phương.

  16:17 | 13-08-2015 | Xã hội