• Người Bahnar ở Bình Định gìn giữ nghề đan gùi truyền thống

    Người Bahnar ở Bình Định có nhiều nghề thủ công truyền thống, trong đó có nghề đan lát. Trong các sản phẩm đan lát thì gùi thuộc loại sản phẩm đặc trưng nhất. Chiếc gùi vừa là phương tiện vận chuyển quan trọng, không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, vừa là nét đẹp văn hóa minh chứng cho sự khéo léo của người Bahnar ở Bình Định.

    08:19 | 23-10-2021 | Đặc sản địa phương

  • Nghề đan gùi truyền thống ở Ia Pết

    Ia Pết là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa (Gia Lai) với trên 88% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, nhờ khôi phục và phát triển nghề đan gùi truyền thống, người dân nơi đây đã có thêm việc làm và tăng thu nhập.

    14:01 | 27-05-2016 | Du lịch