• Nghề đúc cồng chiêng Phước Kiều (Quảng Nam)

    Làng nghề đúc đồng Phước Kiều, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam tồn tại và phát triển hơn 400 năm qua với các sản phẩm truyền thống như: chiêng, chuông, thanh la, chân đèn, lư hương và đồ gia dụng khác…

    07:02 | 11-08-2016 | Văn hóa