• Thực vật có khả năng ngụy trang mùi hương để sinh tồn

    Các loài thực vật tại các khu rừng nhiệt đới có khả năng che dấu mùi hương để tránh bị phát hiện và bị côn trùng ăn. Đây là một lợi thế quan trọng trong cuộc "đua vũ trang thông tin" giữa các loài thực vật và côn trùng.

    18:46 | 22-06-2020 | Nhìn ra thế giới