• Nghệ An bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai

    Tỉnh Nghệ An đang đề nghị Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương cho chủ trương tiếp tục thực hiện đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai hiện đang sinh sống tại vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An” giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2025 theo phương thức định cư, tái định cư tại chỗ là chủ yếu.

    10:45 | 02-08-2018 | Chính sách