• Lễ hội Kỳ Yên cầu mưa thuận gió hòa của dân tộc Ngái

    Lễ hội Kỳ Yên thường được người Ngái tổ chức vào dịp đầu năm mới, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng sinh sôi, tươi tốt, mọi nhà mọi người được bình an, vạn sự như ý…

    06:00 | 02-01-2018 | 54 dân tộc Việt Nam

  • Người Ngái

    Người Ngái có nhiều gốc khác nhau và thiên di tới Việt Nam làm nhiều đợt. Quá trình này diễn ra suốt thời kỳ Trung và Cận đại. Người Ngái sống phân tán trong các tỉnh Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh...

    11:03 | 12-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam