• Lồ Lài Sửu - Người con tiêu biểu của dân tộc Bố Y

  Nghệ nhân ưu tú Lồ Lài Sửu là người không chỉ nắm giữ, tích cực phổ biến dân ca, phong tục tập quán và tri thức dân gian của dân tộc Bố Y mà còn là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi, giúp cộng đồng xóa đói, giảm nghèo.

  06:02 | 14-12-2018 | 54 dân tộc Việt Nam

 • Lễ cưới của dân tộc Bố Y

  Bố Y là một trong những dân tộc ít người của tỉnh Lào Cai. Với dân tộc Bố Y, phong tục cưới hỏi với những nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc luôn được coi trọng và giữ gìn đến ngày nay.

  06:00 | 01-03-2018 | 54 dân tộc Việt Nam

 • Người Bố Y

  Người Bố Y di cư từ Trung Quốc sang cách đây khoảng 150 năm. Người Bố Y cư trú ở Quản Bạ (Hà Giang) và Mường Khương (Lào Cai). Họ ở nhà đất có 2 mái lợp gianh, gỗ hoặc ngói, tường đất trình.

  08:20 | 09-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam

 • Quan niệm về đời sống tâm linh của người Bố Y

  Người Bố Y là một trong những dân cư đến sinh sống trên các vùng núi cao miền núi phía Bắc Việt Nam. Ở Việt Nam, Bố Y là một trong những dân tộc có số dân tương đối ít. Tuy nhiên họ lại có một đời sống tâm tinh thần phong phú và đa dạng.

  14:40 | 09-01-2017 | 54 dân tộc Việt Nam