• Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường

  Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về khó khăn của ngành mía đường.

  18:04 | 11-03-2020 | Xã hội

 • Ngành mía đường tỉnh Gia Lai trước sức ép hội nhập

  Chủ động đổi mới, tăng cường liên kết chặt chẽ với người nông dân xây dựng vùng nguyên liệu hàng hóa, đầu tư vào các sản phẩm sau đường... đang là hướng đi mang tính chiến lược lâu dài của ngành mía đường tỉnh Gia Lai trước sức ép hội nhập.

  09:25 | 23-04-2018 | Xã hội

 • Yêu cầu cấp bách phải cơ cấu lại ngành mía đường

  Trước những cơ hội và thách thức của quá trình hội nhập quốc tế, ngành mía đường của Việt Nam phải tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đổi mới toàn diện về quy mô, giống cây trồng, phương thức, công nghệ sản xuất...

  16:46 | 02-10-2017 | Chính sách