• Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây na Thái

    Cây na được trồng ở khắp nơi trên cả nước. Để có được vườn na Thái có năng suất và chất lượng bà con cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật sau:

    06:00 | 27-01-2018 | Kinh nghiệm làm ăn