• Những người ươm mầm hạnh phúc - Bài 2

    Không dừng lại ở việc tạo ra hàng nghìn đứa trẻ bằng thụ tinh ống nghiệm, hai Bác sỹ Hồ Mạnh Tường - Vương Thị Ngọc Lan còn là những người tiên phong nghiên cứu khoa học, đưa danh tiếng của thụ tinh ống nghiệm (IVF) Việt Nam lên tầm cao mới.

    10:25 | 27-02-2019 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh