• Nâng cao năng lực ứng phó thị trường cho doanh nghiệp chế biến gỗ

    Ngày 24/11/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) tổ chức Hội thảo Quy định của thị trường Hoa Kỳ và EU nhằm nâng cao năng lực ứng phó với thị trường của các doanh nghiệp.

    10:53 | 25-11-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh