• Hơn 400 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào Khmer Trà Vinh

  Ngày 28/9, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch và chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, với tổng vốn đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

  10:43 | 28-09-2022 | Xã hội

 • Nỗ lực đưa Định Hóa trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2023

  Nhằm đạt mục tiêu xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã huy động trên 1.300 tỷ đồng để triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 290 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh trên 260 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện, ngân sách xã hơn 140 tỷ đồng và vốn góp của người dân, doanh nghiệp... dự kiến trên 370 tỷ đồng. Kế hoạch phân bổ vốn sẽ dành cho 478 công trình; trong đó, có 225 công trình chuyển tiếp, 253 công trình khởi công mới. Đối với 5 xã dự kiến về đích nông thôn mới năm 2022 là: Bình Yên, Phú Tiến, Điềm Mặc, Tân Dương, Định Biên huyện đã tiến hành khởi công gần 60 công trình hạ tầng nông thôn thiết yếu.

  07:15 | 27-09-2022 | Xã hội

 • Hậu Giang tập trung thực hiện hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia

  Theo ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang, tỉnh tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đến năm 2023 của các chương trình, chính sách dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

  08:10 | 16-08-2022 | Xã hội

 • Bình Thuận nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025.

  10:00 | 08-08-2022 | Xã hội

 • Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Xây dựng hình ảnh nông thôn mới với sự khác biệt của mỗi địa phương

  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, lấy nông thôn mới nuôi nông thôn mới là cách mà Bộ sẽ cùng các địa phương tìm kiếm nguồn lực ngoài sự hỗ trợ của Trung ương.

  13:28 | 05-08-2022 | Xã hội

 • Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

  Ngày 4/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện 698/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

  20:46 | 04-08-2022 | Chính sách

 • Trà Vinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trước năm 2025

  UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với tổng mức vốn thực hiện dự kiến gần 32.314 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương trên 398 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 597 tỷ đồng, số tiền còn lại là các nguồn vốn lồng ghép, tín dụng, doanh nghiệp, nguồn huy động đóng góp tự nguyện từ người dân và cộng đồng.

  10:30 | 03-08-2022 | Xã hội

 • Thái Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia

  Năm nay, tổng nguồn vốn thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hơn 870 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là hơn 32,4 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 570 tỷ đồng và vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên 272 tỷ đồng.

  15:45 | 02-08-2022 | Xã hội

 • Khẩn trương hoàn tất giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2022

  Sáng 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

  15:22 | 29-07-2022 | Xã hội

 • Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin - truyền thông trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT hướng dẫn dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025. Thông tư được thực hiện theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

  20:45 | 27-07-2022 | Chính sách

 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

  Sáng 20/7, tại Hà Nội, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã tổ chức cuộc họp, nghe Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các cơ quan liên quan báo cáo sơ bộ kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan chủ trì cuộc làm việc.

  14:42 | 20-07-2022 | Xã hội

 • Đắk Nông phân bổ gần 2.400 tỷ đồng cho các chương trình mục tiêu quốc gia

  HĐND Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

  17:05 | 04-07-2022 | Chính sách

 • Sức bật cho các xã nông thôn mới ở Phú Thọ phát triển

  Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhiều xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Phú Thọ đã phấn đấu về đích nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn miền núi đã thay da, đổi thịt, khoác lên mình tấm áo mới, đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên đáng kể

  07:37 | 29-06-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

  Ngày 28/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua nhiều nghị quyết thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

  20:05 | 28-06-2022 | Xã hội

 • Lào Cai chủ động giao vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

  Ngày 19/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 nhằm giải quyết các công việc phát sinh lần thứ 2 trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức theo luật định.

  21:44 | 19-06-2022 | Chính sách

 • Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Giải quyết những vấn đề cấp thiết

  Ngày 21/4, tại Trụ sở Chính phủ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Sau hơn 10 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã vượt 12,4% số xã đạt chuẩn so với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2016 – 2020.

  15:13 | 21-04-2022 | Xã hội

 • Thực hiện thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí

  Chiều 4/4, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về công tác hướng dẫn, chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

  19:08 | 04-04-2022 | Xã hội

 • Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ giao vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

  Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 đã ký Quyết định số 35/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo này.

  20:22 | 25-03-2022 | Chính sách

 • Bình Thuận xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện (Bài cuối)

  Xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, để mỗi miền quê ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn, trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được Bình Thuận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp nâng cao, kỳ vọng tạo bước phát triển mạnh mẽ hơn cho địa phương vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, đồng thời là tỉnh có vị trí “cửa ngõ” kết nối với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  11:00 | 20-03-2022 | Xã hội

 • Bình Thuận xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện (Bài 2)

  Nằm ở ranh giới vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ, huyện miền núi Đức Linh là một trong những địa phương điển hình trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bình Thuận. Nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới là làm cho diện mạo nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh hơn, đời sống người dân được nâng cao, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã cùng người dân nỗ lực hoàn thành các tiêu chí, đưa Đức Linh trở thành huyện đất liền đầu tiên của tỉnh Bình Thuận được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

  09:00 | 20-03-2022 | Xã hội