• Khánh Hòa dành gần 18 tỷ đồng nâng cấp sản phẩm OCOP

    UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn năm 2020 với tổng kinh phí 17,7 tỷ đồng nhằm nâng cấp, phát triển và tạo ra 39 sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, đáp ứng tiêu dùng tại chỗ và xuất khẩu.

    11:49 | 21-04-2020 | Xã hội