• Sải Thị Bích Huế - Cô gái Phù Lá nâng tầm giá trị mận tam hoa Bắc Hà

    Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian qua, nhiều mặt hàng nông sản tại Lào Cai gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ gây nhiều thiệt hại cho nông dân. Đầu tư chế biến sâu là một trong những giải pháp được đánh giá hiệu quả, căn cơ nhất để giải quyết tình trạng này.

    07:40 | 05-01-2022 | Kinh nghiệm làm ăn