• Anh thương binh Khmer thoát nghèo nhờ mô hình sản xuất mới

    Ngoài 50 tuổi, anh thương binh Danh Uôi, người dân tộc Khmer ở ấp Bào Trâm, xã Nam Yên, huyện An Biên đã trở thành một trong những điển hình vượt khó nhờ chuyển đổi sản xuất ở vùng bãi ngang ven biển Miệt Thứ (Kiên Giang).

    06:00 | 13-04-2019 | Kinh nghiệm làm ăn