• Thừa Thiên – Huế: Mô hình nuôi tôm trên cát bằng ao tròn đa lợi ích

    Với lợi thế kiểm soát tốt chất lượng nguồn nước và giảm chi phí trong quá trình sản xuất, gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thực hiện mô hình nuôi tôm trên cát bằng ao tròn. Từ đó, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường và phát triển nghề nuôi tôm theo hướng bền vững.

    09:20 | 12-10-2021 | Kinh nghiệm làm ăn