• Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 Luật vừa được Quốc hội thông qua

  Sáng 5/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, bao gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

  11:30 | 05-07-2022 | Chính sách

 • 32 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới

  Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Danh mục có 16 văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành, 12 văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành và 4 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

  20:17 | 09-06-2021 | Chính sách

 • Ngư dân Bình Định gặp khó vì bảo hiểm tàu cá

  Ông Trần Văn Phúc - Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời các kiến nghị về chính sách bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  07:55 | 23-09-2020 | Xã hội

 • Tạo điều kiện cho mọi thành phần được tham gia cung ứng dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

  Chiều 13/1, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề thông tin về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

  20:24 | 13-01-2020 | Chính sách