• Khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020

    Ngày 4/7, tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc chương trình Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2020.

    16:00 | 04-07-2020 | Du lịch