• Tiền thưởng Tết năm 2019 có cao hơn năm trước?

    Tết với nhiều lao động là dịp đoàn viên sau một năm làm việc vất vả. Do đó, tiền thưởng dịp Tết được nhiều lao động quan tâm. Dịp này, doanh nghiệp và chính quyền, đoàn thể các địa phương cũng có nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động.

    08:45 | 27-12-2018 | Xã hội