• Kiên Giang đào tạo nghề cho hơn 10.880 lao động nông thôn

  Trong 2 năm (2019 - 2020), tỉnh Kiên Giang có kế hoạch đào tạo hơn 10.880 lao động nông thôn; trong đó đào tạo lao động trong các vùng sản xuất nguyên liệu nông sản của các doanh nghiệp chiếm 10%; đối tượng là thành viên hợp tác xã 20%; lao động thuộc diện chính sách, an sinh xã hội 70%. Qua đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 67%, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%, lao động có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt từ 80% trở lên.

  09:30 | 30-11-2018 | Xã hội

 • Nghị quyết “tam nông” tạo đà phát triển nền nông nghiệp hiện đại

  Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện, nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Từ đó, nền nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ cả về quy mô, trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân.

  13:26 | 27-11-2018 | Chính sách

 • Phát huy hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn huyện Ngọc Lặc

  Những năm gần đây, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Nhiều người nghèo trên địa bàn huyện đã được tạo điều kiện học nghề, tiếp cận kiến thức, kĩ năng để tìm việc làm. Nhiều học viên sau khi hoàn thành các lớp dạy nghề đã có việc làm, có thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo.

  09:30 | 21-11-2018 | Xã hội

 • Dạy nghề cho lao động nông thôn miền núi Thạch Thành

  Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong 10 năm qua (2008-2018), huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã mở 248 lớp dạy nghề với 6.661 người được đào tạo.

  11:16 | 11-05-2018 | Xã hội

 • Trà Vinh ưu tiên đào tạo nghề cho lao động nông thôn để giảm nghèo bền vững

  Đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm là giải pháp được tỉnh Trà Vinh ưu tiên thực hiện để giảm nghèo bền vững.

  10:01 | 05-05-2018 | Chính sách

 • Đắk Lắk đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Ngày 2/2/2018, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2017; tổng kết công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017.

  16:40 | 02-02-2018 | Xã hội

 • Hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Bình Thuận

  Qua 5 năm (2012-2017) triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, công tác dạy nghề trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số lao động nông thôn ở Bình Thuận được đào tạo nghề ngày một tăng, số thanh niên ra thành thị tìm việc giảm so với trước đây.

  10:25 | 27-12-2017 | Xã hội

 • Đà Nẵng thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

  Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, thành phố Đà Nẵng đã đào tạo nghề cho hơn 5.000 lao động nông thôn, lao động đặc thù. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề là 82,46%; trong đó được doanh nghiệp hoặc đơn vị tuyển dụng 24,04%, tự tạo việc làm 70,47%, doanh nghiệp hoặc đơn vị bao tiêu sản phẩm và làm việc trong các tổ hợp tác, hợp tác xã 5,49%.

  08:49 | 05-12-2017 | Xã hội

 • Trà Vinh hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  UBND tỉnh Trà Vinh vừa quyết định dành gần 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của năm 2016 và năm 2017 để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh từ nay đến cuối năm.

  08:50 | 08-11-2017 | Xã hội

 • Nghệ An sẽ thu hút 40 - 50% lao động nông thôn tham gia Hợp tác xã

  Mục tiêu của tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là thu hút 40 – 45% người lao động ở nông thôn tham gia vào Khu vực hợp tác xã; nâng tỷ lệ hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt 70 – 75 % trở lên, xóa hợp tác xã yếu kém; mỗi năm thành lập mới 50 - 60 hợp tác xã.

  14:48 | 03-11-2017 | Xã hội

 • Ninh Thuận quan tâm dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật

  Thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Công ty cổ phần Bảo Chung Ninh Thuận đã tổ chức 3 lớp dạy nghề đan móc len thủ công mỹ thuật cho 60 học viên là người khuyết tật ở hai huyện Ninh Phước và Ninh Sơn.

  14:06 | 02-11-2017 | Xã hội

 • Gỡ khó cho đào tạo nghề lao động nông thôn vùng cao

  Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là ở vùng cao, các khu vực còn nhiều khó khăn chính là “chìa khóa” tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững.

  13:44 | 28-06-2017 | Chính sách

 • Kiên Giang nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện vùng sâu Vĩnh Thuận (Kiên Giang) luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện.

  09:48 | 10-05-2017 | Chính sách

 • Bình Thuận - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề

  Để phát triển ổn định và bền vững, những năm qua, Bình Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

  14:33 | 30-01-2017 | Xã hội

 • Đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hằng năm tỉnh Kiên Giang có khoảng 4.600 người dân tộc thiểu số, phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer, tham gia học nghề tập trung ở các trình độ cao đẳng, trung cấp nghề và học nghề.

  10:03 | 04-07-2016 | Du lịch

 • Đào tạo nghề cho lao động nông thôn góp phần giảm nghèo bền vững ở Lai Châu

  Xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thời gian qua tỉnh Lai Châu đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề.

  14:54 | 30-05-2016 | Xã hội

 • Đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn ở Cần Thơ

  Thành phố Cần Thơ là trung tâm đào tạo nghề lớn nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Với chuổi đào tạo nghề khép kín từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng nghề , câc cơ sở dạy nghề ở Cần Thơ không chỉ đào tạo nghề cho địa phương mà còn đào tạo nghề cho cả khu vực ĐSSCL. Đối tượng đào tạo nghề được ưu tiên là lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

  06:30 | 05-10-2015 | Xã hội