• Người La Hủ xây dựng cộng đồng

    Người La Hủ sống tập trung chủ yếu ở huyện Mường Tè (Lai Châu), với dân số khoảng gần 10.000 người. Trước đây, do người La Hủ sống riêng rẽ, biệt lập với bên ngoài, mỗi hộ gia đình sống trên mỏm núi cao, ít gần nhau và trao đổi. Từ những năm 1970 trở lại đây, do ý thức của người dân dần được nâng lên, đồng thời các cấp chính quyền tích cực vận động, hỗ trợ đời sống và nhà ở, nên người La Hủ đã ổn canh ổn cư với nhiều gia đình trong một bản. Sự ràng buộc giữa các thành viên, các gia đình được tăng cường. 

    07:23 | 01-08-2015 | 54 dân tộc Việt Nam