• Mô hình lớp ghép giúp học sinh dân tộc thiểu số ở Cao Bằng tự tin tiếp cận tri thức

    Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng duy trì mô hình lớp ghép bậc Tiểu học để bảo đảm quyền được học tập của trẻ em vùng cao, nhất là tại các thôn, bản biên giới. Mô hình lớp ghép góp phần quan trọng giúp học sinh dân tộc thiểu số tự tin tiếp cận tri thức, đảm bảo duy trì sĩ số, củng cố kết quả công tác phổ cập giáo dục Tiểu học.

    14:24 | 18-04-2022 | Xã hội

  • Sơn La: Huyện Mường La còn 281 phòng học tạm, lớp ghép

    Năm học 2016-2017, huyện Mường La, tỉnh Sơn La còn 281 phòng học tạm, lớp ghép tại các điểm trường lẻ thuộc các xã vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, trong tình trạng thiếu thiết bị đồ dùng dạy và học, che chắn mưa gió lạnh trong mùa mưa cũng như mùa đông, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học cho học sinh con em đồng bào dân tộc vùng cao.

    08:00 | 07-02-2017 | Xã hội