• Lễ Vào năm mới - nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer

    Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng trên 1,3 triệu người Khmer sinh sống. Trong quá trình lao động sản xuất, hội nhập và phát triển, đồng bào Khmer vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc. Lễ Chol Chnam Thmay còn gọi là lễ Vào năm mới là một trong những di sản văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer đã và đang được gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị.

    15:00 | 06-04-2021 | Văn hóa

  • Người Khmer Nam Bộ với Tết nguyên đán

    Người Khmer Nam Bộ vốn có ngày Tết cổ truyền của riêng mình (Tết Chôl-chnăm-thmây) được gọi là Lễ vào Năm mới, thường được tổ chức vào khoảng giữa tháng 4 (dương lịch).

    10:05 | 28-01-2017 | 54 dân tộc Việt Nam