• Nâng cao nhận thức bảo tồn đàn Voọc mũi hếch quý hiếm tại Hà Giang

    Ngày 5/11, tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang phối hợp với Quỹ động vật Denver Hoa Kỳ tổ chức Lễ hội bảo tồn Voọc mũi hếch năm 2022 - Monkey Day 2022.

    22:49 | 05-11-2022 | Xã hội

  • Phục dựng lễ hội để bảo tồn văn hóa dân tộc

    Mỗi dân tộc trong 54 dân tộc ở Việt Nam đều có những lễ hội riêng gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng và lao động sản xuất. Bảo tồn lễ hội dân gian của các dân tộc là một giải pháp tốt nhất để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc. Đó cũng là lý do mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định phục dựng 7 lễ hội của các dân tộc trong năm 2020.

    10:15 | 26-02-2020 | Văn hóa