• Độc đáo lễ hội Kí Xa

    Đồng bào người Thái ở miền Tây Nghệ An với truyền thống lâu đời đã tạo nên những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc, hiếm nơi nào có.

    06:00 | 14-01-2018 | 54 dân tộc Việt Nam