• Phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Nhật - Việt 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Chiều 8/11, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Tsutomu Takebe, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật – Việt, Trưởng Ban Tổ chức “Lễ hội Nhật Bản - Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh; trao đổi về công tác phối hợp tổ chức Lễ hội Nhật - Việt năm 2019.

    22:25 | 08-11-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh