• Lễ hội Áp Hô Chiêng - Nét văn hóa độc đáo của người Thái trắng ở Lai Châu

    Mới đây, Lễ hội Áp Hô Chiêng (Lễ hội gội đầu năm mới chỉ diễn ra vào chiều 30 Tết) của đồng bào Thái trắng đã được tái hiện tại con suối Nậm Lủm, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

    08:11 | 24-04-2022 | 54 dân tộc Việt Nam

  • Tái hiện Lễ hội Áp Hô Chiêng của người Thái trắng ở Phong Thổ

    Lễ hội Then Kin Pang ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu diễn ra từ ngày 8/4-10/4/2022 với rất nhiều các hoạt động phong phú, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Đặc biệt, tại lễ hội đã tái hiện lại Lễ hội Áp Hô Chiêng (Lễ hội gội đầu) của đồng bào Thái trắng khu vực xã Mường So, Khổng Lào.

    10:00 | 12-04-2022 | 54 dân tộc Việt Nam