• Phụ nữ Đồng Nai nói không với “rau hai luống, lợn hai chuồng”

    “Không trồng rau hai luống, không nuôi lợn hai chuồng” là mục tiêu được phụ nữ tỉnh Đồng Nai đặt ra tại buổi tọa đàm về nhận thức và hành động của phụ nữ trong vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tọa đàm do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai tổ chức, ngày 16/5.

    15:44 | 16-05-2018 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm