• Hà Nội phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó

    Bắt đầu từ năm 2018, khách du lịch đến Hà Nội có thể tham quan điểm dịch vụ du lịch và mô hình làng nghề giấy Dó nổi danh trong câu ca dao “Mịt mù khói tỏa ngàn sương/Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ”.

    10:58 | 02-11-2017 | Du lịch