• Làng nghề bánh nhãn tăng sản xuất cung ứng cho Tết

    Tết Nguyên đán 2021 đang tới gần, nhiều hộ dân sống tại Làng nghề bánh nhãn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang tăng sản xuất để có đủ hàng bán cho người tiêu dùng.

    14:20 | 10-01-2021 | Đặc sản địa phương