• Krông Nô "thay da đổi thịt" từ chương trình 135

   Krông Nô (huyện Lắk) là một xã vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Xã có 14 buôn, 1.938 hộ và 9.192 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc M’nông chiếm hơn 58%. Sau 5 năm thực hiện Dự án điểm đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc M’nông (2011 - 2015), đời sống vật chất và tinh thần của người dân xã Krông Nô đã có những chuyển biến tích cực.

  09:28 | 12-11-2015 | Du lịch

 • Đắk Nông: Xây dựng thương hiệu “Lúa gạo Krông Nô”

  Từ những lợi thế về sản xuất lương thực, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đang từng bước xây dựng thương hiệu “Lúa gạo Krông Nô” để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

  09:51 | 11-09-2015 | Xã hội

 • Krông Nô quan tâm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới

  Nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho năm học 2015 - 2016, bằng các nguồn vốn khác nhau, huyện Krông Nô (Đắk Nông) đã và đang tập trung đầu tư xây thêm các phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ cho những trường học còn thiếu.

  11:32 | 01-09-2015 | Du lịch

 • Công bố kết quả khảo sát hang động núi lửa tại khu vực Krông Nô - Tây Nguyên

  Ngày 26/12, tại Hà Nội, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Hiệp hội Hang động Nhật Bản và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông chính thức công bố kết quả khảo sát hang động núi lửa tại khu vực Krông Nô - Tây Nguyên (Việt Nam). 

  23:15 | 26-12-2014 | Tin mới nhận