• Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đang bị xâm hại

    Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hiện nay đang “nóng” lên tình hình lâm tặc xâm nhập từ các tỉnh Gia Lai, Phú Yên sử dụng xe máy độ chế vào khu vực giáp ranh của đơn vị để khai thác lâm sản trái phép.

    14:48 | 05-12-2015 | Xã hội

  • Hấp dẫn Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng

    Từ thị xã Gia Nghĩa, theo quốc lộ 28 khoảng 50 km, đến địa phận xã Đắk Som (Đắk Glong - Đắk Nông) là gặp Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, nơi đang chứa đựng nhiều điều ký thú, hấp dẫn...

    10:35 | 29-09-2015 | Xã hội