• Thêm hai loài bướm đêm vào thế giới côn trùng của Trái Đất

    Bộ Môi trường và Năng lượng Costa Rica vừa công bố phát hiện hai loài bướm đêm mới, với tên gọi khoa học là Tinaegeria carlosalvaradoi và Percnarcha claudiadoblesae, thành quả của công trình nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học kéo dài suốt 40 năm qua.

    06:00 | 30-07-2019 | Nhìn ra thế giới