• Trang bị kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho đồng bào Vân Kiều

    Trong hai ngày 28 và 29/6, Công ty Du lịch Netin Travel phối hợp với xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) mở Lớp tập huấn “Ẩm thực du lịch” cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng tại vùng đệm Khu Dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong.

    16:39 | 29-06-2022 | Du lịch