• Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà rốt cho hiệu quả kinh tế cao

    Với những kinh nghiệp từ thực tế, ở địa bàn tỉnh Hải Dương nhiều hộ nông dân giàu lên từ việc áp dụng khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà rốt cho hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi xin nêu ra những nội dung cơ bản về kỹ thuật gieo trồng cây cà rốt nhằm giúp nông dân hiểu biết và nắm được những kiến thức cơ bản để áp dụng trong thực tế sản xuất.

    13:00 | 15-06-2017 | Kinh nghiệm làm ăn