• Kỹ thuật nuôi tằm

    Nuôi tằm lấy kén ươm là một nghề đòi hỏi kỹ thuật cao, thời vụ khẩn trương do vậy nếu không nắm vững kỹ thuật thì đa số là thất bại, chán nản. Nếu làm tốt sẽ cho thu nhập cao hơn nhiều cây trồng khác. Cao hơn trồng lúa từ 2-3 lần, hơn trồng ngô từ 3- 4 lần.

    13:17 | 06-06-2017 | Kinh nghiệm làm ăn