• Huyện vùng cao Võ Nhai dồn lực để giảm 3% số hộ nghèo

  Võ Nhai là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình chia cắt, chủ yếu là đồi núi cao, còn 59 xóm bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Việc áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật và phát huy lợi thế về địa hình để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, phát triển kinh tế trang trại trong khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế, khiến triển khai chương trình xóa đói giảm nghèo trên địa bàn gặp không ít khó khăn, trở ngại.

  07:07 | 12-08-2022 | Xã hội

 • Võ Nhai - Huyện vùng cao duy nhất của Thái Nguyên phá thế "ba khó"

  Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên, Võ Nhai có 15 xã, thị trấn với dân số trên 69.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%.

  08:26 | 03-06-2022 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Võ Nhai

  Võ Nhai huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Võ Nhai gặp không ít khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, địa bàn rộng, dân cư sống phân tán. Định suất đầu tư cao nên không có nguồn thực hiện đối ứng để xây dựng kết cấu hạ tầng, không có kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng...

  09:00 | 27-08-2020 | Xã hội

 • Huyện vùng cao Võ Nhai phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực

  Là huyện vùng cao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên, có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng Võ Nhai lại có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả, cây dược liệu và phát triển kinh tế rừng.

  07:08 | 20-08-2020 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Huyện vùng cao Võ Nhai giảm nhanh số hộ nghèo

  Là huyện vùng cao với hơn 50% số xã trên địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn, huyện Võ Nhai hiện có tỉ lệ hộ nghèo gần 20%, là huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Thái Nguyên.

  07:15 | 15-08-2019 | Xã hội

 • Hơn 8,6 tỷ đồng phát triển vùng trồng cây ăn quả ở huyện vùng cao Võ Nhai

  Nhằm tạo thêm động lực mới trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương, huyện vùng cao Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) phấn đấu từ nay đến năm 2020 trồng mới 500 ha và cải tạo 100 ha cây ăn quả trên địa bàn, góp phần nâng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện đạt 1.500 ha, trong đó diện tích cây ăn quả giá trị kinh tế cao chiếm trên 80% diện tích cây ăn quả của toàn huyện, giá trị sản xuất cây ăn quả đạt từ 240 - 250 triệu đồng/ha.

  09:32 | 14-09-2017 | Xã hội