• Mường Khương xây dựng thương hiệu nông sản

    Tận dụng lợi thế về khí hậu, đất đai, huyện vùng cao Mường Khương (Lào Cai) đang tập trung phát triển vùng hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng như: gạo Séng Cù, quýt ngọt, chè, tương ớt..., qua đó giúp đồng bào xóa nghèo, nâng cao thu nhập

    12:39 | 10-03-2019 | Xã hội