• Đắk Lắk: Hướng đi mới giúp nông dân thoát nghèo trên vùng đất khó

    Những năm gần đây, nông dân tại huyện vùng sâu M’Đrắk (Đắk Lắk) đã chuyển đổi nhiều diện tích đất sang trồng cây sả theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời liên kết trong sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, mở ra hướng đi mới giúp nông dân thoát nghèo trên vùng đất khó.

    08:46 | 15-03-2020 | Kinh nghiệm làm ăn