• Trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thành cổ Diên Khánh

  Di tích Lịch sử quốc gia Thành cổ Diên Khánh (thuộc địa bàn thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh) sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tiến hành thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo trong thời gian 2 năm 2019 – 2020. Tổng kinh phí để thực hiện dự án hơn 75 tỷ đồng, từ nguồn thu phí tham quan các danh lam, thắng cảnh, di tích của tỉnh và nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hòa.

  11:42 | 20-12-2018 | Văn hóa

 • Dáng xưa Thành cổ Diên Khánh

  Thành cổ Diên Khánh nằm cách TP. Nha Trang chừng 10km về phía Nam, địa phận khóm Đông Môn, thị trấn Diên Khánh. Vùng đất xanh um cây trái này đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử, lưu lại trong lòng người nhiều giai thoại khó quên. Nổi bật nhất là Thành cổ Diên Khánh...

  11:24 | 20-12-2018 | Văn hóa

 • Khánh Hòa phát triển làng nghề nông thôn gắn với du lịch

  Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch này dựa trên quan điểm phù hợp với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống mang bản sắc văn hóa địa phương, đặc biệt tạo sự gắn kết để phục vụ phát triển du lịch vốn là thế mạnh của Khánh Hòa.

  14:01 | 08-08-2017 | Du lịch