• Nghệ nhân Điêu Văn Minh - Người giữ hồn Then

    Từ bao đời nay, hát Then đã trở thành một loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống của người Thái trắng ở huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Với người dân nơi đây, Then chính là tiếng lòng của họ vì nó là sự kết hợp của các yếu tố nghệ thuật như múa, hát và các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc được thổi hồn trong đó.

    08:08 | 31-03-2017 | Văn hóa