• Các hợp tác xã ở Kon Tum hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho sản phẩm

    Do ảnh hưởng của giá cả thị trường, những năm gần đây, cà phê được xem là cây trồng chủ lực của tỉnh Kon Tum đã không còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Cùng với áp lực phải tái canh các diện tích cà phê già cỗi, nông dân đã tìm đến một số loại cây trồng khác như các loại cây ăn quả, với hy vọng sẽ cho thu nhập cao hơn.

    10:34 | 24-01-2021 | Kinh nghiệm làm ăn