• Lễ hội phết Hiền Quan 2017

    Lễ hội phết Hiền Quan diễn ra tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) đã trở thành truyền thống, thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc với lòng dũng cảm, mưu trí, nhanh nhẹn, linh hoạt trong thời chiến cũng như trong thời bình.

    10:43 | 12-02-2017 | Văn hóa