• Sôi động Hội diễn văn nghệ ACV cụm phía Nam năm 2018

    Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 31/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Hội diễn văn nghệ ACV cụm phía Nam năm 2018, thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, công nhân viên, người lao động đến từ các đơn vị cảng Hàng không cụm phía Nam.

    08:04 | 01-09-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh