• Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu

  Ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với gần 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 91.756 hội viên phụ nữ tham dự.

  20:16 | 19-10-2021 | Xã hội

 • Bà Nguyễn Thị Bé điển hình làm kinh tế giỏi của phụ nữ Lai Châu

  Phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu phát động được phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng và đạt nhiều kết quả. Nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao mức sống cho gia đình, phát triển kinh tế địa phương. Bà Nguyễn Thị Bé ( sinh năm 1960, ở tổ 15, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu) là một điển hình.

  09:45 | 18-10-2021 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Nhiều cách làm sáng tạo của phụ nữ vùng cao Lai Châu trong xây dựng nông thôn mới

  Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã nỗ lực triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng các tiêu chí nông thôn mới địa phương.

  14:05 | 18-07-2021 | Xã hội

 • Nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ vùng biên Lai Châu

  Xác định việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho phụ nữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều hình thức đa dạng và mang lại hiệu quả thiết thực.

  13:45 | 05-06-2021 | Xã hội