• Hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax: Tiếp tục xem xét, thẩm định theo hình thức cuốn chiếu

    Chiều tối 29/8, Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho biết, từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 29/8/2021, Hội đồng tư vấn đã cùng lãnh đạo các Vụ, Cục liên quan của Bộ Y tế và đại diện Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, các chuyên gia thẩm định thuộc các Tiểu ban họp xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax do Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen đăng ký và sản xuất.

    21:10 | 29-08-2021 | Chính sách

  • Ngày 10/12, khởi động Chương trình thử nghiệm vaccine giai đoạn 1 và thu tuyển người tình nguyện

    Ngày 9/12, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã họp thẩm định, thông qua hồ sơ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và gia đoạn 2 đối với vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen sản xuất và giao cho nhóm nghiên cứu của Học viện Quân y làm chủ trì đề tài nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này.

    18:42 | 09-12-2020 | Xã hội