• Thanh Hóa ổn định đời sống, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khơ Mú

  Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với UBND huyện biên giới Mường Lát và các đơn vị liên quan thực hiện đề án "Ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Khơ Mú, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020" nhằm nâng cao đời sống, xóa bỏ dần các tập tục lạc hậu và hỗ trợ sinh kế cho người dân.

  07:55 | 25-02-2020 | Xã hội

 • Huyện vùng cao Lang Chánh giảm nghèo bền vững nhờ Nghị quyết 30a

  Từ khi có nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, nhiều người dân sống tại huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, năm 2016 số hộ nghèo là 4.285 thì đến năm 2019 trên địa bàn huyện đã giảm còn 1.895 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 25 triệu đồng/người/năm. Cuộc sống của người dân ngày ổn định hơn, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

  14:10 | 07-10-2019 | Chính sách

 • Thạch Thành hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững

  Giai đoạn 2015 - 2019, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã được Chương trình 135 (Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi) đầu tư, hỗ trợ nhiều công trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các dự án, nhất là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đang mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua đói nghèo.

  08:15 | 12-09-2019 | Xã hội

 • Lào Cai xây dựng chính sách đặc thù phát triển nông nghiệp

  Để thúc đẩy phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 Lào Cai đã ban hành nhiều chính sách quan trọng về hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng và khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản...Từ đó, tạo được nhiều biến chuyển căn bản và tích cực trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Tuy vậy, qua khảo sát đánh giá hiệu quả triển khai các chính sách này tại các địa phương cho thấy, một số quy định trong các nghị quyết chưa hợp lý, khó thực hiện và bộc lộc nhiều bất cập và được sửa đổi phù hợp với thực tiễn.

  10:48 | 21-01-2019 | Chính sách

 • Tây Ninh phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến

  Phát triển nông nghiệp công nghệ cao được tỉnh Tây Ninh xác định là phương cách để khai thác lợi thế tiềm năng nông nghiệp của tỉnh; từ đó, nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất của người dân, giúp họ làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

  11:34 | 12-12-2018 | Xã hội

 • Mô hình nuôi dê sạch giúp thanh niên ấp Thanh Hải khởi nghiệp hiệu quả

  Tổ hợp tác liên kết nuôi dê sạch bán ở thị trường vùng Đông Nam bộ của các thanh niên vùng nông thôn ở Bình Phước đang giúp nhiều thanh niên có việc làm và nguồn thu nhập ổn định.

  09:44 | 12-09-2018 | Kinh nghiệm làm ăn

 • Thái Nguyên: Đề án phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào Mông phát huy hiệu quả

  Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống các xóm, bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống”(Đề án 2037) của tỉnh Thái Nguyên đã phát huy hiệu quả thiết thực.

  14:34 | 06-09-2017 | Xã hội

 • Ninh Thuận: Hiệu quả từ xây dựng nông thôn mới gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp

  Sau hai năm triển khai thực hiện dự án “Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị ngành nông nghiệp tại tỉnh Ninh Thuận" tại thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn đã mang lại hiệu quả bước đầu và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Dự án này do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Tập đoàn Cheil Jedang (CJ) tài trợ không hoàn lại 37,8 tỷ đồng và nguồn vốn đối ứng địa phương.

  19:57 | 28-10-2016 | Xã hội

 • Rà soát chính sách, pháp luật về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số

  Rà soát chính sách, pháp luật về giảm nghèo đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam – thực trạng và những vấn đề đặt ra là nội dung của hội thảo do Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tổ chức ngày 22/12, tại Lạng Sơn.

  15:22 | 22-12-2015 | Văn bản

 • Đức Trọng nỗ lực giảm nghèo

  Một trong những nét nổi bật nhất của Đức Trọng (Lâm Đồng) trong việc phát triển KT-XH thời gian qua là tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh và bền vững, từ trên 8,25% năm 2010 xuống còn 1% năm 2015.

  15:03 | 16-10-2015 | Xã hội