• Hướng đi mới cho cây Hồ tiêu Gia Lai

    Để phát triển bền vững cho cây hồ tiêu, những năm gần đây, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt hướng đến phát triển diện tích hồ tiêu sạch và an toàn...

    11:26 | 08-06-2019 | Xã hội