• Đến năm 2025 mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh đều có hồ sơ sức khỏe điện tử

    UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mọi người dân đều được quản lý và chăm sóc sức khỏe đồng bộ liên thông trên cả nước.

    15:33 | 26-12-2019 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

  • Gỡ khó trong lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân Bắc Giang

    Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử mang đến nhiều lợi ích thiết thực, góp phần bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc làm này đang gặp không ít khó khăn tại Bắc Giang. Là một trong những tỉnh thực hiện sớm trong toàn quốc về việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử, tỉnh Bắc Giang đang tích cực triển khai, tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu cuối năm 2019 hoàn thành việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

    07:45 | 04-07-2019 | Xã hội