• Học giả Pháp kêu gọi tiếp tục đàm phán sau phán quyết của Tòa Trọng tài về Biển Đông

    Sau phán quyết của Tòa Trọng tài tại La Hay, các bên liên quan đến cuộc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần tiếp tục ngồi lại với nhau để đàm phán và đây sẽ là những cuộc đàm phán kéo dài nhằm tránh kịch bản xung đột và chiến tranh. Đây là quan điểm của Tiến sĩ Pierre Journoud (Pi-e Giuốc-nu), Giáo sư môn Lịch sử đương đại thuộc trường Đại học Paul-Valéry Montpellier (Pôn Va-lê-ri Mông-pơ-li-ê) 3 đồng thời cũng là nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Quốc phòng Pháp (IRSEM) trong bài trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp.

    09:11 | 23-08-2016 | Xã hội